4.Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum6.SınıfSosyal Bilgiler

Hayatımızdaki Sosyal Bilimler (Konu Özeti)

Bilim, evreni ve doğayı konu alan sistemli bir araştırma sürecidir. Bilim; doğa (fen) ve sosyal (toplum) bilimleri olarak ikiye ayrılır.

Sosyal Bilimler toplumsal olayları, insanların geçmişini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini, çevreyi araştıran ve inceleyen bilimlere denir. Sosyal Bilimler temelinde insan, insan faaliyetleri, insan ve çevre arasındaki ilişki vardır.

Bazı Sosyal Bilim Dalları ve Açıklamaları:

1. Tarih

Geçmişte yaşanmış önemli olayları neden-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek kanıtlara dayalı olarak inceler. Bilim insanı: Tarihçi

Tarih bilimi sayesinde toplumlar geçmişlerini bilir, yapılan hataları anlar, ders çıkarır. Tarih bilmek toplumsal bilincin ve milli kültürün oluşmasını sağlar. Toplumsal birlik ve beraberliği, dayanışmayı artırır.

2. Coğrafya

İnsan ve çevre arasındaki ilişkileri inceler. İnsanın doğal çevreden yararlanma şekillerini araştırır. Bilim insanı: Coğrafyacı

Coğrafya dünyamızı daha iyi tanımamızı, faaliyetlerimizi buna göre belirlememizi ve çevre sorunlarına duyarlı bireyler olmamızı sağlar.

3. Psikoloji

Bireylerin düşünce ve davranışlarını inceler. İnsanların davranışlarının ardında yatan sebepleri bilmek bireylerin yaşadıkları problemleri çözmemizi sağlar. Toplumsal uyumu sağlar. Bilim insanı: Psikolog

4. Sosyoloji

Toplum bilimidir. Toplumsal davranışları inceler. Toplumların yaşam biçimlerini, değişim ve gelişimlerini inceler. Bilim insanı: Sosyolog

Sosyoloji sayesinde farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olur, toplumsal davranışları değerlendirirken o toplumun kendi kültürünü dikkate alırız.

5. Felsefe

Düşünce bilimidir. Varlığı ve bilginin kaynağını kendine özgü düşünme, sorgulama metotlarıyla araştırır. Filozoflar yaşamın amacını, sırlarını sorgular. Bilim insanı: Filozof

Felsefe bilmek olayları eleştirel, sorgulayıcı bir bakış açısı ile değerlendirmemizi sağlar.

6. Arkeoloji

Kazı bilimidir. Kazı yaparak tarih öncesi dönemlere ait kalıntılara ulaşır. Bu kalıntılardan o dönemdeki uygarlıkların yaşam biçimleri ve günümüz medeniyetine katkılarına ulaşırız. Bilim insanı: Arkeolog

6. Antropoloji

İnsanların ırkını, kökenini araştırır. Toplumların biyolojik ve fiziksel özelliklerinden yola çıkarak kültürlerin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyar.

Antropoloji sayesinde günümüz insan topluluklarını (ırklarını) ve farklılaşan kültürleri tanırız.

7. Ekonomi

Üretim, dağıtım ve tüketim arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Bilim insanı: Ekonomist

8. Hukuk

Toplum düzenini sağlayan yasaları inceleyen bilimdir. Bilim insanı: Hukukçu

Ülkemizde Bilim-Teknoloji Alanında Çalışma Yapan Kurum ve Kuruluşlar

  • Ülkemizde bilim, sanayi, teknoloji gibi alanlardaki çalışmalarla ilgilenen bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır.
  • TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), ülkemizdeki bilimsel çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek için kurulmuştur.
  • TEKNOPARK: Üniversite ve sanayi kuruluşları işbirliği ile kurulan bilim parklarıdır.

Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme):

Yeni bir ürün üretme ya da var olan ürünü geliştirme amacıyla yapılan çalışma sürecidir.

İnovasyon (Yenilik):

Bir icat ya da fikirlerin mal veya hizmete dönüştürülerek pazarlanmasıdır.


Faydalı olması dileğimle…
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necati YALÇIN
10.03.2023

6.sınıf sosyal bilgiler hayatımızdaki sosyal bilimler özet sosyal bilim dalları kısaca ar-ge ve inovasyon
6.sınıf sosyal bilgiler sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu