5.Sınıf5.Ünite: Üretim, Dağıtım ve TüketimSosyal Bilgiler
Trend

Yaşadığım Yerdeki Ekonomik Faaliyetler (Konu Özeti)

Öne Çıkan Başlıklar
  • EKONOMİK FAALİYET NEDİR?

YAŞADIĞIM YERDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için (eğitim, sağlık, beslenme gibi…) para kazanmak amacıyla yaptıkları işe ekonomik faaliyet denir.

Tarım, sanayi, madencilik gibi ekonomik faaliyet alanlarında ürün (mal) üretilirken eğitim, sağlık, bankacılık gibi alanlarda ise hizmet üretilir.

üretim dağıtım tüketim

Üretim, dağıtım ve tüketim ağı arasındaki ilişki ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarmıştır.

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi özellikleri (iklim, yeryüzü şekilleri, yer altı ve yer üstü kaynakları gibi…) belirler ve etkiler. Bu anlamda yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilmek gelecekteki ekonomik faaliyetlerimizde doğru seçimler yapmamızı, kararlar almamızı sağlar.

EKONOMİK FAALİYETLER

Tarım

Yeryüzü şekillerinin sade olduğu, verimli ve sulanabilir toprakların bulunduğu yerler tarım için uygundur. Ülkemizin büyük ölçüde tarıma elverişli olsa da özellikle kıyı bölgelerimizde Akdeniz ikliminin görüldüğü kıyı ovalarımızda ve İç Anadolu Bölgemizde tarım yaygın olarak yapılır.

Ege Bölgemizde özellikle kıyı ege verimli delta ovalarına (Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes) sahip olduğu için tarım yaygın bir ekonomik faaliyettir. Ayrıca Muğla ve çevresinde seracılık faaliyeti yapılmaktadır.

seracılık faaliyeti
Seracılık, mevsim dışında ürün yetiştirmek amacıyla oluşturulan yapay ortam.

Sanayi

Sanayi, hammaddenin fabrikalarda işlenerek yepyeni ürünlere dönüştürüldüğü bir faaliyettir ve ülke ekonomisine en çok kazanç sağlayan ekonomik faaliyet alanıdır.

Sanayi yeryüzü şekillerinin sade olduğu, ulaşım ağının geliştiği ve nitelikli iş gücünün kolaylıkla bulunabildiği büyük şehirlerin etrafında gelişmiştir.

Ege Bölgemizde başta otomotiv, petro-kimya, çini, dokuma, madencilik, ilaç olmak üzere birçok sanayi faaliyeti bulunmaktadır.

Turizm

Doğal ve tarihi varlıkların bulunduğu, yaz mevsiminin uzun sürdüğü bölgelerde turizm faaliyetinin yaygın olarak yapılmaktadır.

Ege Bölgemizde yazların uzun sürmesi ve Akdeniz iklimi görülmesinden dolayı Çeşme, Marmaris, Kuşadası, Fethiye, Foça, Dikili gibi yerlerde deniz turizmi; Selçuk-Efes, Bergama’da kültür turizminin gelişmiştir.

Hayvancılık

Tarıma uygun olmayan, sanayinin ve diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmediği meraların bol bulunduğu engebeli yerlerde hayvancılık yapılmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, balıkçılık, ipek gibi faaliyetler de hayvancılık çeşididir. Hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta beslenmemizi sağlarken yün ve derileri de dokuma sanayisine hammadde sağlamaktadır.

Ege Bölgemizde küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık (Muğla) faaliyeti yapılmaktadır.

mera-nedir

Mera Nedir?

Hayvanların serbestçe beslenebildiği geniş otlak alanlardır.

kumes-hayvanciligi

Kümes hayvancılığı nüfusun kalabalık olduğu büyük şehirlerin etrafında yapılmaktadır.

Madencilik

Yerin altındaki madenlerin çıkarılması, işletilmesine madencilik denilmektedir. Madenler sanayinin hammaddesidir. Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından oldukça zengindir.

Ege Bölgemizde çıkarılan başlıca madenler;

  • Bor Minerali: Kütahya, Eskişehir
  • Linyit: Soma (Manisa), Yatağan (Muğla), Tavşanlı, Tunçbilek, Seyitömer (Kütahya)
  • Krom: Fethiye (Muğla)
  • Civa: İzmir, Uşak
  • Mermer: Afyon
bor minerali

Bor Minerali;

* Uçak Yakıtı
* Roket, jet Yakıtı
* Sabun, deterjan
* Fotoğrafçılık
* Nükleer ve savunma sanayisinde kullanılır.

Hizmet Sektörü

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan onlara hizmet eden iş kollarına hizmet sektörü denir. Eğitim, bankacılık, sağlık, güvenlik, haberleşme gibi alanlar hizmet sektöründe yer alan iş bazı kollarıdır.

Sanayileşmeye bağlı olarak nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde hizmet sektörü gelişmiştir.

Ege Bölgemizin sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği İzmir, Manisa, Muğla başta olmak üzere gelişmiş şehirlerinde hizmet sektörü de gelişmiştir.

Ticaret

Kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım işine ticaret denir. Sanayinin ve ulaşım ağının geliştiği illerimizde ve bölgelerimizde ticaret de gelişmiştir. Yurtdışı ile de ticaret yapılmaktadır.

Yurtdışına ürün satılmasına ithalat (dış alım); yurtdışından ürün satın alınmasına ihracat (dış satım) denir.

Ege Bölgemizde dağların denize dik uzanması kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmış ve ticareti geliştirmiştir. Ayrıca İzmir Uluslararası Limanı; İzmir, Manisa’da sanayinin gelişmesi; Muğla’da turizmin gelişmesi bölge ticaretini her daim canlı tutmaktadır.

izmir-limani
İzmir Uluslararası Limanı (Alsancak)

Ormancılık

Yağışın bol olduğu yerler (Karadeniz İklimi) orman varlığı bakımından zengindir. Ormancılık, orman varlığından kereste, kağıt, ilaç, mobilya üretilmesine dayalı bir ekonomik faaliyettir.

Ormancılık, en çok Karadeniz Bölgesi’nde ikinci olarak da Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak yapılan bir ekonomik faaliyettir.

Orman varlığı en az olan bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.


Faydalı olması dileğimle…
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necati YALÇIN
19.04.2022

İlgili Makaleler

6 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu