7.Sınıf7.Ünite: Küresel BağlantılarSosyal Bilgiler

Türkiye’de ve Dünyada Barış (Konu Özeti)

Öne Çıkan Başlıklar
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
  • KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ
  • İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)
  • TÜRK KONSEYİ (TÜRK KENEŞİ)
  • AVRUPA KONSEYİ
  • DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ
  • GIDA ve TARIM ÖRGÜTÜ
  • DÜNYA GIDA PROGRAMI
  • EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR ÖRGÜTÜ

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Uluslararası kuruluşlar devletlerin ortak çıkarları için  (ekonomik, siyasi, bilimsel, kültürel, insan hakları, çevre) bir araya gelmesi ile oluşur. Dünya üzerindeki tüm devletlerin katılabileceği “genel” nitelikli uluslararası kuruluşlar olduğu gibi belirli bir bölgedeki devletlerin katıldığı “bölgesel (yerel)” nitelikli kuruluşlar da bulunmaktadır.

Ülkemiz de bulunduğu bölgede ve dünyada söz sahibi olmak, dünya barışına katkı sağlamak amacıyla çıkarlarımıza uygun çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok kuruluş içerisinde yer almaktadır. Şimdi ülkemizin 2018 yılı itibari ile üye olduğu 32 kuruluştan bazı bazılarını tanıyalım.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

(UNİTED NATİONS) – (UN)

Kuruluş: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra (1945)

Amaç / Faaliyet alanı: Dünyada barış ve güvenliği sağlamak, savaşları engellemek. Ekonomik kalkınmayı ve sosyal eşitliği (toplumsal adalet) sağlamak. Birleşmiş Milletler’e bağlı kurum ve kuruluşlar şunlardır:

-Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
-Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
-Dünya Bankası (WB)
-Dünya Gıda Programı (WFP)
-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
-Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Önemi: En büyük genel nitelikli uluslararası teşkilattır. 193 ülke üyedir.

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ

(NORTH ATLANTİC TREATY ORGANİZATİON) – (NATO)

Kuruluş: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra (1945)

Amaç / Faaliyet alanı:  Üye ülkelere saldırı-tehdit olursa birlikte savunma amacıyla kurulmuştur.

Önemi: “Soğuk Savaş” döneminde (1945-1990) Sovyetler Birliği tehdidine karşı (Varşova Paktı) kurulmuştur.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)

Kuruluş: 1967

Amaç / Faaliyet alanı: İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak

TÜRK KONSEYİ (TÜRK KENEŞİ) – (TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KONSEYİ)

Kuruluş: 2009

Amaç / Faaliyet alanı: Türk dilini konuşan ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek, dış politikada ortak bir tutum sergilemek.

Önemi: Ülkemiz kurucu üyedir. 

AVRUPA KONSEYİ

Kuruluş: 1949

Amaç / Faaliyet alanı: İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü korumak.

Önemi: Ülkemiz kurucu üyedir. İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi’ne bağlıdır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

(WORLD HEALTH ORGANİZATİON) – (WHO)

Kuruluş: Birleşmiş Milletler’e bağlıdır. 1948

Amaç / Faaliyet alanı: Tüm insanları mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaştırmak

GIDA ve TARIM ÖRGÜTÜ

(FOOD AND AGRİCULTURE ORGANİZATİON) – (FAO)

Kuruluş: Birleşmiş Milletler’e bağlıdır.1945

Amaç / Faaliyet alanı: Gıda ve tarım ile ilgili çalışmalarla gıda güvenliğini sağlamak

DÜNYA GIDA PROGRAMI

(WORLD FOOD PROGRAMME) – (WFP)

Kuruluş: Birleşmiş Milletler’e bağlıdır.1961

Amaç / Faaliyet alanı: Savaş, doğal afet gibi nedenlerle aniden oluşan açlıklarda gıda yardımı sağlamak

EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR ÖRGÜTÜ

(UNİTED NATİONS EDUCATİONAL, SCİENTİFİC AND CULTURAL ORGANİZATİON) – (UNESCO)

Kuruluş: Birleşmiş Milletler’e bağlıdır.1946

Amaç / Faaliyet alanı: Dünyada ortak mirası korumak için çalışmalar yapar.

Önemi: Doğal ve kültürel mekanları koruma altına alarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Ülkemizde 18 alan UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Görmek için burayı tıklayınız


Faydalı olması dileğimle…
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necati YALÇIN
06.06.2021

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu