1.Ünite: Birey ve Toplum7.SınıfSosyal Bilgiler

Hızlı İletişim Güçlü Toplum (Konu Özeti)

Öne Çıkan Başlıklar
 • MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
 • MEDYA OKUR-YAZARLIĞI

MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Medya Nedir?

Medya; gazete, radyo, dergi, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir.

Medyanın sosyal iletişim ve sosyal etkileşim gücü genel ağ sayesinde giderek artmıştır. Bu gelişme “sosyal medya” ve “dijital medya” kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

Dijital Medya: İnsanların fotoğraf, ses, video gibi içerikleri genel ağ üzerinde yayınlamak için kullandıkları araçların tamamına dijital medya denir.

Sosyal Medya: Kullanıcıların kendi içeriklerini üretebilecekleri, diğer kullanıcılar ile paylaşabilecekleri ve etkileşime geçebildikleri platformlardır.

sosyal medya

Kitle İletişim Araçları

Yazılı, görsel, sesli mesajları kısa sürede birçok kişiye ulaştıran araçlardır. Kitle iletişim araçları deyince aklımıza televizyon, radyo, gazete, dergi ve dijital medya üzerindeki araçlar gelmelidir.

Genel olarak kitle iletişim araçlarını bilgi edinmek (haberdar olmak), toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlenmek amacıyla takip ederiz.

kitle iletişim araçları
Kitle İletişim Araçları

Medya ve Kitle İletişim Araçlarının Olumlu Yönleri

 • Yeni bilgi ve düşüncelerin yayılmasını sağlar
 • İnsanlar arasında etkileşimi artırır
 • Bilgilerin dünyanın her yerine hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlar
 • İnsanların eğitilmesinde rol oynar
 • Kamuoyu oluşturulmasında etkilidir
 • Reklamlar sayesinde ürün ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlar
 • Farklı kültürleri tanıtarak kültürel etkileşim ve kültürel değişim sağlar
 • Topluma ait kültürün, değerlerin bireye aktarılmasını sağlayarak bireyin toplumsallaşmasını sağlar
 • İnsanların eğlenceli vakit geçirmesini sağlar

Medya ve Kitle İletişim Araçlarının Olumsuz Yönleri

 • Bağımlılık yaparak sosyalleşmeyi azaltır
 • Aile bağlarını zayıflatır
 • Toplumdan kopuk bireylerin sayısının artmasına yol açar
 • Uzun süre kullanılmasıyla beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olur
 • Kültürümüzün bozulmasına (yozlaşma) yol açar

MEDYA OKURYAZARLIĞI

medya okuryazarlığı
https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/

Medya okuryazarlığı bireylerin kitle iletişim araçlarına erişebilme ve bu araçlardan elde edilen bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmesidir.

Basın organları bireylerin dünyayı nasıl anlayacakları konusunda olumlu-olumsuz, doğru-yanlış yönlendirmeler yapar. Bu nedenle kitle iletişim araçlarından elde edilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilebilmesi, içeriğinin analiz edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda medya okuryazarlığı oldukça önemli bir beceridir.

Ne yapmalıyız?

 • Bir haber ya da içeriğin güvenilir kaynaklardan sağlandığından emin olmalı ve mutlaka faklı kaynaklardan doğrulamalıyız
 • Bir görüş ya da düşünceyi farklı kişilerden ya da farklı bakış açılarından değerlendirmeliyiz
 • Takip ettiğimiz medya kuruluşlarının tarafsız haber sağladığından emin olmalıyız.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, medyaya aşırı bağlanma; iletişim kopukluğu, çatışma ve kültürel yozlaşma, kötü amaçlarla kullanım ve başkalarının özel yaşamına müdahale etme gibi sorunlara da yol açmakta, toplumda uyumsuz bireyler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca akıllı telefon ve genel ağ kullanımı yeni bir iletişim kültürünü ortaya çıkarmış ancak bu kültür dilimizde yozlaşma ve bozulmaya neden olmuştur.


Faydalı olması dileğimle…
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necati YALÇIN
11.10.2020

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu