Proje Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE ÖDEVİ KONULARI

 • İzmir’in coğrafi, ekonomik ve beşeri özellikleri hakkında araştırma yapılması
 • Bölgelerde yetiştirilen önemli ürünleri Türkiye haritasında fotoğraflarla gösteren çalışma yapılması
 • Kitle iletişim araçları hakkında bilgi posteri hazırlama
 • Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri belirten bir tablo çalışması yapımı
 • Anadolu’nun Türkleşme süreci içerisindeki siyasi olayları belirten araştırma yapılması
 • Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları hakkında tanıtıcı kitapçık oluşturma çalışması
 • Osmanlı devletinde askeri yapıya ilişkin şema içerikli bilgi posteri hazırlama
 • Mimar Sinan’a ait en az 3 esere dair araştırma çalışması
 • Coğrafi keşifler hakkında bilgi verici harita çizme çalışması
 • Türkiye’de bulunan Dünya Ortak Miras Listesine girmiş doğal ve kültürel miras ögeleri hakkında bilgi içerikli kitapçık üretimi
 • İletişimi etkileyen olumlu ve olumsuz davranışlar hakkında kitapçık hazırlama
 • İletişim hak ve özgürlükleri ile ilgili kitapçık hazırlama
 • Osmanlı’da divan üyeleri ve görevleri kitapçığı hazırlama
 • Osmanlı kara ve deniz ordusu araştırma
 • Osmanlıda sistemler (devşirme sistemi, millet sistemi, iskan politikası, gaza ve cihat, istimalet) hakkında araştırma
 • Osmanlıda Fatih, Yavuz, Kanuni ve 2. Selim döneminde kara ve deniz fetihleri hakkında araştırma
 • Osmanlı padişahları albümü hazırlama
 • İstanbul’un Fethini anlatan maket yapma
 • Türkiye’de (Tarım, Turizm, Sanayi, Madencilik, Hayvancılık) Şehirleri belirten harita yapma
 • 20 tane buluş kartı hazırlama (ön tarafta resim, arkasında buluşu yapan kişi veya devlet olacak şekilde)
 • Nano teknoloji ve kullanıldığı alanlar hakkında araştırma
 • İç göçün sonuçlarını görsellerle anlatan kitapçık hazırlama
 • Coğrafi keşifler haritası yapma gemilerle gösterme
 • Rönesans ile ilgili kitapçık hazırlama
 • Reform ile ilgili kitapçık hazırlama
 • Sanayi İnkılabı posteri hazırlama
 • Fransız İhtilali ile ilgili kitapçık hazırlama
 • Türk İslam Bilim Adamları kitapçığı hazırlama
 • Lale Devri’nde yapılan yenilikler
 • Geleceğin meslekleri hakkında kitapçık hazırlama
 • Dünyadaki küresel sorunlar ile ilgili kitapçık hazırlama
 • İlimizdeki tarihi eserler kitapçığı hazırlama
 • Osmanlıda toprak yönetimi ve tımar sistemi hakkında araştırma
 • Osmanlıdaki ve günümüzde vakıf örnekleri
 • Osmanlıda eğitim kurumları (Medrese, Enderun Mektebi, Ahilik Teşkilatı)
 • Devletin temel nitelikleri (Demokratik Devlet, Laik Devlet, Sosyal Devlet, Hukuk Devleti) araştırma
 • Meslek seçimine nelere dikkat etmeliyiz, araştırma çalışması
 • Toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma…
 • İletişim çatışmaları ile ilgili bir senaryo yazma ve sınıfta oynama
 • Dünden bugüne iletişim aletleri resimli kitapçık hazırlama
 • Herhangi bir kurumdan “Bilgi Edinme” kanununu kullanarak bilgi edinme
 • Türkiye Nüfus Haritası Çizimi ve bilgi verme
 • Ülkemizde bugüne kadar yapılan Nüfus sayımlarının grafik tablosu
 • Seçilecek bir olaydan tarih gazetesi yapma
 • Tarih boyunca önemli buluşlar kartpostal hazırlama
 • Çocuk Hakları ile ilgili bir afiş hazırlama ve bilgi verme
 • Coğrafi Keşifler posteri hazırlama ve bilgi verme
 • Rönesans posteri hazırlama ve bilgi verme
 • Reform posteri hazırlama ve bilgi verme
 • Sanayi İnkılabı posteri hazırlama ve bilgi verme
 • Divan teşkilatı posteri hazırlama ve bilgi verme
 • Ahilik-posteri hazırlama ve bilgi verme
 • Osmanlı ordusu poster ve bilgi verme
 • Seçilecek herhangi bir şehrin 1927-2000 arası nüfus grafiğini hazırlama
 • Türkiye’de bulunan dünya ortak miras eserleri poster hazırlama

Faydalı olması dileğimle…
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necati YALÇIN
02.02.2021

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu